Ekologická likvidace datových nosičů PDF Tisk Email

Kromě bezpečného zničení informací obsažených na datových nosičích provádí společnost Data Labs s.r.o. také ekologickou likvidaci datových nosičů samotných, zejména:

  • papírových nosičů,
  • laminovaných dokumentů (např. průkazek),
  • magnetických nosičů (diskety, pásky, harddisky, ZIP atp.),
  • optických nosičů (CD, DVD, Blu-ray atp.)

Záruky Data Labs s.r.o.:

  • Média či písemnosti k likvidaci jsou vyzvednuty přímo u Vás nebo na dohodnutém místě určení.
  • Svěřená data jsou neustále pod dohledem bezpečnostního pracovníka.
  • Pro velmi citlivá data je zajištěn transport s ozbrojenou ostrahou.
  • Likvidace nosičů probíhá dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • O provedené likvidaci dat nebo nosiče informací je vystaven příslušný certifikát.
 

Nabídka Data Labs s.r.o.

NONSTOP HOTLINE

777 07 07 50

Uživatelská sekce